"Kto chce doznać w sobie działania Ducha Świętego winien być zjednoczony
z Jego wierną nierozłączną Oblubienicą, Najświętsza Maryją, która uczyni go urodzajnym i płodnym."

św. Ludwik Maria de Manfort

Słowo na dziś


by APATHEIA© 2011 for Klaryski Sandomierz©