"Bądź pozdrowiona, Pani, święta Królowo, święta Boża Rodzicielko, Maryjo:
(...) w Tobie była i jest wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro."

św. Franciszek

Duchowość

Nasz program to Ewangelia a w niej żywy:

 

ubogi i pokorny Jezus

uboga i pokorna Służebnica Pańska - Maryja

 

oraz naśladujący Ich życie:

 

ubogi i pokorny św. Franciszek

wraz z ubogą i pokorną św. Klarą


Zaszczyt a równocześnie bezpieczeństwo drogi duchowej osoby konsekrowanej polega głównie na wytrwałym wysiłku, by uczynki, myśli i uczucia były zgodne z duchem i nauką świętych Zakonodawców.

Stąd też idąc za św. Klarą uczymy się żyć Ewangelią według wzoru, jaki nam ukazała. Św.Klara urzeczona była ogromnym uniżeniem i ubóstwem Syna Bożego, którego nieustannie kontemplowała:

 

w tajemnicy narodzenia z człowieka - Maryi Dziewicy;

w ogołoceniu na Krzyżu i objawionej tam szalonej miłości "do końca";

w Eucharystii gdzie pod osłoną ubogich znaków chleba i wina, cicho i pokornie nadal powierza się z miłością człowiekowi.

 

Św. Klara ukryta w klauzurze, wolna od rzeczy przemijających, na wzór Maryi w Jej tajemnicy Zwiastowania rozpoznawała wolę Boga dzień po dniu i pełniła ją.
Uległa natchnieniom Ducha Świętego, smakowała w swym wnętrzu Miłość Trynitarną, którą objawiła na zaewnątrz przez pokorną służbę swoim siostrom. Jej troską było stworzyć z siostrami komunię na wzór zjednoczenia Trójcy Świętej.

Żyjąc we wspólnocie zakonnej św. Klara miała żywe poczucie przynależności do Mistycznego Ciała Chrystusa. Czuła się sercem Kościoła. Od Jezusa Ukrzyżowanego czerpała siłę i moc do znoszenia cierpień i składania każdego dnia ofiary z siebie, by Jego Oblubienica - Kościół jaśniał czystością i świętością wzrastając w jedności.
Tak jak Maryja trwała na modlitwie dniem i nocą, by jak najpiękniej odpowiedzieć na Miłość Boga, którą została obdarowana.

Tę Miłość wyrażoną w całym dziele zbawczym pragnęła do głębi poznać, ukochać i przyprowadzić do niej wszystkich ludzi. Stąd nie dziwi fakt, że choć ukryta w klauzurze znał ją cały świat.
Również dziś św. Klara podprowadza nas do Jezusa Chrystusa, do Maryi, do Eucharystii. Jasna - z imienia, jaśniejsza w życiu, najjaśniejsza przez cnoty, w pełni zrealizowała słowa swego Mistrza:
"Wy jesteście światłem świata" Mt 5, 14.

 

by APATHEIA© 2011 for Klaryski Sandomierz©