"Kto chce doznać w sobie działania Ducha Świętego winien być zjednoczony
z Jego wierną nierozłączną Oblubienicą, Najświętsza Maryją, która uczyni go urodzajnym i płodnym."

św. Ludwik Maria de Manfort

 

 

 

 

W duchu kontemplacyjnego charyzmatu św. Klary, a także pamiętając o duchowym
i materialnym dziedzictwie bł. Salomei Piastówny z Sandomierza, pierwszej polskiej klaryski, kontynuujemy

WIELKĄ KSIĘGĘ MODLITWY

Zapisujemy w niej intencje własne i wszystkich życzliwych nam ludzi – zgłaszane osobiście, listownie, telefonicznie lub drogą mailową, aby ukazać nie tylko potęgę modlitwy, ale przede wszystkim ogrom Bożego miłosierdzia!
W tej naszej codziennej modlitwie każdy może współuczestniczyć, łącząc się z nami duchowo.


Módlmy się o odrodzenie naszych serc, byśmy umieli naśladować Jezusa Chrystusa, byśmy stawali się Jemu podobni.

 

Jeszcze raz podkreślamy - nasza modlitwa zanoszona w zgłaszanych intencjach nic nie kosztuje – poza czasem, gdybyście Państwo chcieli w tej modlitwie współuczestniczyć.
Składamy natomiast serdeczne „Bóg zapłać!" za każdą dobrowolną ofiarę na budowę naszego klasztoru w Sandomierzu.
(dane teleadresowe i numery kont w zakładce: Kontakt)

Siostry Klaryski z Sandomierza

 

 

Szacunek

Podnoszę z ulicy chleb
(pewnie komuś wypadł przez okno)
nakarmię nim duszę
i ptaki

o. Eligiusz Dymowski OFM
 

by APATHEIA© 2011 for Klaryski Sandomierz©