"Rozmyślaj ciągle o tajemnicach krzyża i o boleściach Matki stojącej
pod krzyżem."

św. Klara

Zakon

Początki II-go Zakonu franciszkańskiego sięgają XIII wieku.
Św. Klara z Asyżu (1193-1253) pod wpływem Ewangelii głoszonej słowem i przykładem przez św. Franciszka (1181/2-1226) postanowiła wieść życie równie święte, oddane modlitwie i pokucie pod duchowym kierownictwem Biedaczyny z Asyżu (jak nazywano św. Franciszka).

 

by APATHEIA© 2011 for Klaryski Sandomierz©