"Rozmyślaj ciągle o tajemnicach krzyża i o boleściach Matki stojącej
pod krzyżem."

św. Klara

 

 

 

by APATHEIA© 2011 for Klaryski Sandomierz©