"Słuchajcie, ubożuchne, wezwane przez Pana, zebrane z wielu stron i prowincji:
Żyjcie zawsze w prawdzie, abyście mogły umrzeć w posłuszeństwie.
Nie oglądajcie się na życie, które płynie na zewnątrz, bo życie z ducha jest lepsze.
Każda będzie królową w niebie ukoronowaną wraz z Dziewicą Maryją"

Św. Franciszek do sióstr w klasztorze św. Damiana

Zapraszamy do naszej galerii

 

Klasztor Klarysek

 

Sandomierz

 

 

 

 

Photos: Izabella Wądołowska©

 

by APATHEIA© 2011 for Klaryski Sandomierz©