"Rozmyślaj ciągle o tajemnicach krzyża i o boleściach Matki stojącej
pod krzyżem."

św. Klara

Zapraszamy do naszej galerii

 

Klasztor Klarysek

 

Sandomierz

 

 

 

 

Photos: Izabella Wądołowska©

 

by APATHEIA© 2011 for Klaryski Sandomierz©